De website adhd.nl gaat over ADHD. ADHD betekent officieel ‘Attention Deficit / Hyperactivity Disorder’. Dat is in het Nederlands ‘Aandachtstekort Stoornis met Hyperactiviteit’. Als een jongere ADHD heeft, dan heeft hij meer problemen dan anderen met aandacht, hyperactiviteit en impulsiviteit.
Informatie over ADHD is te raadplegen via de button "ADHD A-Z". 

De website is ontwikkeld door het Trimbos-instituut om jongeren en docenten deskundige informatie te geven over ADHD. 

Voor jongeren van 10 t/m 16 jaar is er het spel "Master ADHD", waarin de jongere via informatie en spelactiviteiten inzicht krijgt in eigen gedrag. Het spel gaat over dagelijkse situaties en de kunst van het organiseren en plannen.
Voor docenten in het basis- en voortgezet onderwijs is er een interactieve cursus "ADHD op school". De cursus biedt handreikingen om de leerling met ADHD op school zo optimaal mogelijk te laten functioneren. 

Op dit moment worden de spellen en de cursus getest onder jongeren, behandelaars en docenten. Als u op de hoogte gehouden wilt worden van de voortgang, kunt u een e-mail sturen naar info@adhd.nl